News

סמינר החוקרים הבינתחומי סמס’ ב’ – פתוח להרשמה לתלמידי מוסמך במדעי הרוח והחברה


תלמידי מוסמך בחוגי מדעי הרוח והחברה!
מרכז ליברנט והחוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקניים גאים להזמינכם להירשם
לסמינר החוקרים הבין-תחומי (מס’ קורס: 29806), 
אשר יתחיל ב-12 במרץ ויעסוק בנושא: ”רשתות של יהודים באמל”ט וטראנס-לאומיות: גישה בין-תחומית”
לסמינר החוקרים, העוסק ביהודים לטינו-אמריקניים וספרדים (בהיבטים של זהות, תרבות, דת, אנתרופולוגיה והיסטוריה) אופי רב-תחומי וטראנס לאומי, והוא מורכב  מ- 8 מפגשים לאורך הסמסטר ויום עיון מרתק בסוף שנת הלימודים. דרכי ההוראה מגוונות וכוללות הרצאות ופאנלים בשיתוף מרצים מאוניברסיטאות בארץ ובחו”ל.
אנו ממליצים לכל מי שמעוניין לקחת חלק בחוויה לימודית ושיח לא קונבנציונליים- מהרו להירשם במזכירות החוג!
תיאור הקורס בשנתון: http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/29806/1/2015
                                 http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/29806/2/2015/